1
Στοιχεία κηδεμόνα
2
Επιβεβαίωση κινητού
3
Δημιουργία προφίλ μαθητή
Εγγραφή
|
Στοιχεία κηδεμόνα
Παρακαλώ συμπληρώστε τα στοιχεία σας, καθώς και τα στοιχεία σύνδεσης σας στο brainy.
Ο κωδικός εισόδου είναι δική σας επιλογής.
Τι είναι το brainy;
Η νέα εκπαιδευτική προσέγγιση,
απόλυτα εξατομικευμένη
στις ανάγκες κάθε παιδιού.

Βραβείο Silver Award 2019
στο διαγωνισμό Education
Leaders Awards 2019

Eπικοινωνία
Copyright © 2024 brainy. All rights reserved.